پاکسازی جدارهای شهری در ناحیه یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 7، به همت اداره خدمات شهری ناحیه یک، کارشناسان این اداره پاکسازی جدارهای شهری از برچسب و پوسترهای تبلیغاتی را در خیابان مدنی به متراژ 2300 مترمربع،  پاکسازی نماهای بد منظر با پوشاننده در همین خیابان به متراژ 200 مترمربع ،  پاکسازی نماهای سنگی با واترسندپلاست در خیابان مذکور به متراژ 190  مترمربع و جمع آوری بنر و پلاکاردهای غیر مجاز از سطح ناحیه به انجام رسید.

همچنین پاکسازی و رفت و روب معابر در خیابان حصار نوعی تا خسروانی محدوده اجرای طرح بزگراه امام علی (ع) و جمع آوری و رفع سدمعبر واحدهای صنفی درخیابان مدنی توسط کارشناس ساماندهی ناحیه و اکیپ معبربان از دیگر اقدامات اداره فوق می باشد.

اقدامات اداره خدمات شهری ناحیه یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 7 ، به همت اداره خدمات شهری ناحیه یک، شستشوی مخازن، المانهای شهری و جداول در خیابان مدنی به انجام رسید.

همچنین این اداره، انهار و ورودی کانالها درخیابانهای شهید مدنی، دماوند، نظام آباد، محمودی  وفرعیها  را پاکسازی کرد.

گفتنی است با تلاش اداره فوق و با پیگیری واحد محیط زیست ناحیه در راستای اجرای طرح شناسایی و طعمه گذاری مکانهای آلوده در فازهای ناحیه و رسیدگی به پیامها و شکایات مردمی در خیابان مدنی و پیام های مردمی 137 به انجام رسید.