معمولاً خانه های قدیمی دارای دیوارهای مشتركی بین همسایه ها هستند كه در زمان ساخت چندان به آن توجه نمی شد،‌ اما امروزه با توجه به مالكیت خصوصی كه هر یك از این پلاك ها دارند مالكینی كه جهت نوسازی اقدام می كنند با مشكلی به نام دیوار مشترك مواجه می شوند. این دیوار معمولاً بین دو پلاك مشترك است و هر دو از آن استفاده می كنند، اما با نوسازی یكی از پلاك ها مشكلاتی برای همسایه مجاور ایجاد می شود. این مورد در بافت های فرسوده به مراتب بیشتر به چشم می خورد. چنانچه چند روز قبل یكی از اهالی محله دهقان، خیابان حسینی نژاد که در اثر اقدام همسایه مجاور خود به نوسازی، دیوار منزلش ریزش کرده بود با دفتر خدمات نوسازی محله های نظام آباد، گرگان و دهقان تماس گرفته و پس از اظهار پشیمانی از اینکه پیشنهاد کارشناسان این دفتر مبنی بر تجمیع با همسایه مذکور را نپذیرفته  بود اطلاعاتی راجع به ضوابط ساخت و ساز به صورت منفرد جویا شد.

 

                                                                                                                 فاطمه سالاریه