چند روز پیش علی آقا یکی از همسایه های ما از مشاجره با هم آپارتمانی های ساختمانشان خبر داد. آپارتمانی که علی آقا در آن سکونت دارد، یکی از اپارتمان هایی است که به تازگی در کوچه ما ساخته شده است.

چند خانه فرسوده قدیمی در هم ادغام شدند و توانسنتد اپارتمانی چند واحدی برسند. حالا دیگر آنها از دردسرهای بوی فاضلاب و مشکلات ترکیدگی لوله و هزار و یک مشکل خانه فرسوده راحت شده اند. اما اپارتمان نشینی فرهنگ جدیدی می خواهد که باید ساکنین هر آپارتمان دارای آن باشند و اصول آپارتمان نشینی را رعایت کنند.

علی آقا از قبض های سرسام آور آب تعریف می کرد و اینکه ساکنین برای پرداخت پول شارژ و تقسیم پول قبض های گاز و آب به مشکل برخورده اند. هرکسی چیزی می گوید. یکی می گوید که باید معیار براساس تعداد اعضای خانواده باشدف چرا که مثلا فلان خانواده بچه کوچک دارد و آب بیشتری مصرف می کند، دیگری می گوید باید براساس متراژ ساختمان عمل کرد و واحدهای کوچکتر باید مبلغ کمتری بپردازند.

خلاصه این مشاجره هنوز هم ادامه دارد و همسایگان به نتیجه ای نرسیده اند. وقتی علی آقا این موضوع را به من گفت. من یک راه حل خوب پیش پایشان گذاشتم. با توجه به اینکه همه ساکنین مالک هستند و حالا خانه های خود را نونوار کرده اند چه بهتر است که هر کدام یک کنتور جداگانه آب سرد و آب گرم داشته باشند. نصب این کنتورها باعث می شود تا برای هر واحد قبض مخصوص همان واحد صادر شود و دیگر خبری از این قبیل مشاجرات نخواهد بود.

به آنهایی هم که می خواهند خانه های فرسوده خود را نوساز کنند هم توصیه می کنم که برای هر واحد یک کنتور جداگانه نصب کنند تا از دردسرهای اینچنینی خلاص شوند. شرکت آبفر چنین خدماتی را در اختیار مردم قرار می دهد. قیمت کنتور آب سرد در حال حاضر 23500+کنتور آبگرم 24500+ هزینه نصب است. البته این قیمت فعلی است که ممکن است برای سال آینده افزایش یابد. اگر  میخواهید اطلاعات بیشتری پیدا کنید با تلفن 44986860 تماس بگیرید یا به نشانی این شرکت در کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج مراجعه کنید.