تجمیع  بهترین راه نوسازی مردمی در فرآیند طرح تفصیلی جدید می باشد.

 با تصویب طرح تفصیلی شهر تهران و اجرایی شدن آن از ابتدای سال 1391 به عنوان طرح  راهبری- ساختاری، گام بلندی در جهت رسیدن به اهداف طرح جامع برداشته شد. طرح تفصیلی شهر تهران با هدف ساماندهی و ارتقاء كیفیت زندگی در بافت های فرسوده با تأكید بر تحقق فضاهای خدماتی نظیر اماكن فرهنگی، ورزشی، آموزشی و همچنین فضای باز و سبز و به دنبال آن اصلاح شبكه معابر، انگیزه كافی را در جهت نوسازی مردمی ایجاد كرده است. به طوری كه ساكنانی كه خود سرمایه های اصلی این بافت ها محسوب می شوند، در صورت مهیا شدن بستر مناسب جهت سكونت در این بافت ها حاضر به مقاوم سازی، نوسازی و تجمیع خواهند بود. افزون بر این پیش بینی می شود وجود تسهیلات و مشوق ها در ضوابط طرح تفصیلی جدید مختص بافت های فرسوده و ناپایدار، خود موجب افزایش انگیزه ساكنان در جهت نوسازی  باشد. به گونه ای كه با افزایش وسعت قطعه زمین به بالای 150 مترمربع به صورت منفرد یا با انجام فرآیند تجمیع، یك تا دو طبقه تراكم تشویقی نسبت به پلاك های مشابه خود در بافت های غیرفرسوده اعطاء خواهد شد و این عامل، زمانی مهم جلوه می كند كه بدانیم قطعاتی كه از مساحت كمی برخوردار هستند(كمتر از 150 متر مربع) مجوز ساخت حداكثر 3 طبقه را می توانند دریافت نمایند كه در شرایط كنونی هیچ گونه صرفه اقتصادی ندارد. با توجه به آنكه تقریباً بیش از 95 درصد از قطعات واقع در محدوده محله های نظام آباد، گرگان و دهقان، دارای شرایط ناپایداری و فرسودگی می باشند، بنابراین از فرصت كنونی كه این طرح به وجود آورده می بایست نهایت بهره را برد. همچنین در راسته های فعالیتی تجاری این محدوده مانند محورهای شهید مدنی، نامجو، بخشی فرد، حق پرست و خواجه نصیرالدین طوسی، شرایط در طرح تفصیلی جدید به گونه ای است كه زمانی این قطعات می توانند از تراكم مطلوب آن پهنه بهره مند شوند كه مساحت قطعه آنها به 300 مترمربع برسد. حال اگر مالكین قطعات مجاور هم اقدام به تجمیع نمایند، به گونه ای كه به این حدنصاب برسند و دسترسی از محور اصلی داشته باشند، صرفه اقتصادی مناسبی نصیبشان خواهد شد.


                                        دفتر خدمات نوسازی نظام آباد،گرگان و دهقان

   آدرس: خیابان نامجو،،بین خیابانهای یزدی و عبداللهی،پلاك 877،طبقه دوم  تلفن: 77552578