پس از گذشت چند ماه از آغاز یكی از پرونده های تجمیع در دفتر خدمات نوسازی كه شامل 4 قطعه و بن بست ما بین آنها واقع در محله گرگان، خیابان قجاوند می باشد و جلسات متعددی كه در این دفتر به منظور توافق مالكین برگزار گردید سرانجام در تاریخ 1391/02/30 توافق نهایی بین مالكین حاصل شد و تفاهم نامه تجمیع در این دفتر تنظیم و امضاء گردید. در همین روز كلیه حاضرین در جلسه شامل مالكین و كارشناسان دفتر برای صرف عصرانه به منزل یكی از مالكان،آقای قاسمی، دعوت شدند. حضور در چنین میهمانی برای كارشناسان دفتر لذتی بی همتا در برداشت و به قول معروف «خستگی از تنشان به در برد» چرا كه در آن محفل شاهد همدلی همسایگانی بودیم كه در نخستین جلسات از گذشته های دور و نزدیك از یكدیگر گله های كوچك و بزرگ داشتند. البته از حق نگذریم كه فضای میهمانی كه پشت بامی با صفا پر از گیاهان متنوع و گل های زیاد، طراوتی خاص به محفل بخشیده بود.

این پرونده در نوع خود مظهری از اعتمادسازی و ایجاد همبستگی اجتماعی میان ساكنین توسط دفتر تسهیلگری بوده كه بدون تردید از طرفی نتیجه تلاش و پیگیری كارشناسان این دفتر در طول دوره فعالیت خود در این محله ها و از طرفی دیگر همكاری كلیه مسئولین در شهرداری منطقه 7 می باشد.

امید است كه به یاری خداوند سطح مشاركت میان ساكنین بافت فرسوده ارتقاء یافته و هر روز شاهد لبخندهای بیشتری بر لبان آنها باشیم.  


                                                                                            نگارنده:

                                                                       میثم معماریان