دفتر خدمات نوسازی محله های نظام آباد، گرگان و دهقان با همکاری سرای محله ی نظام آباد و دهقان برگزار می نماید:

 و  با حضور استاد بزرگ شاهنامه خوانی

جناب آقای امیر صادقی


جشن بزرگداشت حكیم ابوالقاسم فردوسی


با اجرای برنامه های:

  •   شاهنامه خوانی
  •    موسیقی
  •    مسابقه
  •   و ...

زمان:

چهارشنبه 1391/2/27     ساعت: 18:00 الی 20:00

مكان:

محله نظام آباد، بوستان شهید توكلی، خیابان شهید مدنی، ایستگاه حسینی