به مناسبت هفته سلامت، سرای محله نظام آباد با همكاری دفتر تسهیلگری نوسازی اقدام به برگزاری جشنواره غذا مختص بانوان در سطح ناحیه در محل این سرا نمود. دفتر تسهیلگری نوسازی در راستای ترویج فرهنگ نوسازی و به منظور تقویت اجتماع بانوان محله و همدلی و همسویی با آنان در مناسبت های اجتماعی، همچنین تأكید بر حضور خود در بافت فرسوده به عنوان همراهان بی چشمداشت ساكنین این محله ها با تقبل جوایز سه نفر اول مسابقه در این جشنواره شركت نمود.

در این مراسم كه حدود 40 نفر از بانوان ناحیه شركت داشتند، آقای رحیمی، نماینده دفتر تسهیلگری، پس از تشكر و قدردانی از مشاركت مؤثر بانوان محدوده در حوزه های اجتماعی، خلاصه ای از فعالیت های دفتر تسهیلگری را ذكر كرده و از حضار جهت كسب مشاوره و عضویت در نهادها در محل این دفتر دعوت به عمل آورد. در پایان نشریه های نوسازی در میان حضار توزیع، كه با استقبال زیادی توسط آنان روبرو شد. همچنین به 10 نفر اول جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید.

                                                     نگارنده

                                                                       طاهره رشیدیان