به مناسبت هفته سلامت، شهرداری ناحیه یك با همكاری سرای محله دهقان اقدام به برگزاری سامانه نشاط در محل بوستان شهید توكلی در روز یكشنبه ساعت 17 الی 19 نمود. در این برنامه كه مورد استقبال تعداد زیادی از خانواده ها قرار گرفت، از طریق هماهنگی با خانم جواهری، مدیر سرای محله دهقان، مجری به طور اجمالی دفتر تسهیلگری و فعالیت هایش را به حضار معرفی نمود.

در این برنامه كه فعالیت های مختلفی در حوزه هایی نظیر ورزش، مواد غذایی رژیمی و سالم، كودكان و ... به غرفه ها اختصاص داده شده بود، دفتر تسهیلگری نوسازی محله های نظام آباد، گرگان و دهقان نیز در جهت تداوم ترویج فرهنگ نوسازی در بافت فرسوده در یك غرفه با حضوری فعال به معرفی دفتر و فعالیت هایش و همچنین ارائه مشاوره به بازدیدكنندگان در حوزه های تسهیلات و مشوق های نوسازی، ضوابط جدید حاكم بر ساخت و ساز و اطلاع رسانی در خصوص نهادسازی پرداخت. در این غرفه از طریق توزیع نشریات نوسازی، از ساكنین جهت مراجعه به دفتر دعوت به عمل آمد.

این برنامه فرصتی به دست داد تا مردم تسهیلگران نوسازی را گام به گام در تمامی مراحل در كنار خود دیده و اهمیت امر نوسازی در بافت های فرسوده در كنار دیگر موضوعات روزمره زندگی، پر رنگ تر از همیشه احساس گردد؛ چنانچه سلامتی در سایه امنیت جانی است، كه آن نیز در گرو بهبود كیفیت محیط زندگی از طریق از بین بردن فرسودگی و كاهش تبعات و معضلات آن می باشد.

به امید روزی كه سلامتی جسم را با سلامتی محیط همسو سازیم.


نگارنده: طاهره رشیدیان