امسال نیز ساكنان اصیل و با صفای محله های نظام آباد، گرگان و دهقان، همانند سایر هموطنان در سراسر ایران عزیزمان به پیشواز نوروز رفتند ولی اینبار قدری متفاوت از سال های پیش، آنها نه تنها با خانه تكانی و خرید آجیل و شیرینی و ... از بهار استقبال  می كنند بلكه عده قابل توجهی كه هر سال به تعدادشان افزوده می شود برای رهایی از كهنگی و فرسودگی محیطشان نیز گام محكمی برداشته و نوسازی خانه و زندگی خود را با بهار طبیعت هماهنگ نموده تا جشن شان را امسال در سطحی فراتر از خانه (شهر) به پا كنند و خود نیز در زیباسازی شهرشان سهیم می شوند. حتی گاه عده ای برای رسیدن به این هدف، با دیگر همسایگان همراه می شوند (تجمیع)‌ چه بسا كه كارها با مشاركت بسیار آسانتر پیش خواهد رفت.

 به همین منظور امسال عید مسئولین نیز بوستان شهید توكلی را با آغاز بهار به مردم صاحب دل و طبیعت دوست این محله ها اهدا نموده تا هر چه بیشتر از نعمت های الهی بهره مند گردند، چرا كه زندگی در یك محله خوب حق همه ساكنان می باشد، پس بیایید دست در دست هم برای تحقق نو شدن زندگی مان به پا خیزیم.

نگارنده: طاهره رشیدیان