توزیع 80 هزار نهال رایگان بین شهروندان مرکز تهران

مدیر اداره فضای سبز منطقه هفت از توزیع بیش از 30 هزار نهال رایگان  تاکنون بین شهروندان منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت، عباس مافی با اعلام خبر فوق گفت:  پنج مرکز از روز پانزدهم اسفندماه لغایت بیست و یکم همین ماه در سطح نواحی پنجگانه منطقه به منظور توزیع نهال رایگان مستقر شده است.

وی ادامه داد: این مراکز در بوستان شهید توکلی خیابان شهید مدنی (ناحیه یک)، بوستان سپیدار خیابان شیخ فی تقاطع اجاره دار (ناحیه دو)، بوستان شهید آوینی خیابان مطهری بین ترکمنستان و شریعتی(ناحیه سه)، بوستان هلال احمر خیابان شریعتی تقاطع قندی (ناحیه چهار) و بوستان باغ موزه قصر- خیابان مرودشت (ناحیه پنج) مستقر شده اند.

مدیر اداره فضای سبز منطقه هفت افزود: در این مراکز در کنار نهال رایگان ، کود حیوانی بسته بندی شده در بسته های 5 کیلویی بین شهروندان توزیع می شود که تاکنون بیش از 30 هزار نهال رایگان بین شهروندان توزیع و بیش از 8 هزار نهال در منازل مسکونی آنها توسط کارشناسان فضای سبز شهرداری کاشته شده است.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در 5 مرکز یاد شده ،84 هزار اصله درخت شامل مثمر و غیر مثمر بین شهروندان توزیع شود.

                                                                                                              

                                                                                        روابط عمومی شهرداری منطقه 7