دفتر تسیهلگری نوسازی محله های نظام آباد، گرگان و دهقان، به منظورگسترش ارتباط  با اعضای نهادها،  همچنین قدردانی از زحماتشان، تور یكروزه گردشگری با همكاری شهرداری ناحیه یك در پارك جمشیدیه برگزار نمود.شركت كنندگان كه تعدادشان حدود40 نفر می رسید اكثریت را خانم ها تشكیل می دادند، متشكل از اعضای نهادها، سرای محله دهقان و سرای محله نظام آباد، اعضای بسیج مسجد اراكیها و نمایندگان این دفتر بودند.ساعت حركت حدود 9:30 صبح از جلوی دفتر تسیهلگری و در ساعت 14:30 بعداز ظهر همان روز در همین مكان به پایان رسید. پس از خوشامدگویی به حاضرین که عده زیادی از آنان با این دفتر آشنایی کامل داشتند،آقای مهندس معماریان طی سخنرانی كوتاه فعالیت های دفتر تسهیلگری را برای افرادی که شناخت کافی نداشتند، توضیح دادند. ایشان به  عملکرد نهادها اشاره كردند و سپس مسئول هر نهاد را معرفی كرده و از حاضرینی كه تمایل به مشاركت و همكاری با هر كدام از این نهادها را دارند دعوت به عمل آوردند، سپس مسئول هر نهاد به بحث و تبادل نظر با اعضا پرداخت و آنان را در جریان برنامه های آتی نهاد مربوطه قرار داده و به منظور كسب راهكار و پیشنهاد با آنان مشورت کرد. در طول این برنامه از شرکت کنندگان محترم به صرف میان وعده و ناهار پذیرایی به عمل آمد. برگزاری این تور علاوه بر بالابردن روحیه ی ساکنان و ایجاد شادابی و نشاط در میان اهالی، زمینه مناسبی را جهت آشنایی اعضای همه نهادها با یكدیگر و همچنین با دیگر اهالی فراهم نموده تا خود در جهت حفظ و تقویت ظرفیت های موجود محله شان به پا خیزند. چنانچه این اعضا، خود نیز اظهار داشتند كه نهادها از هم جدا نبوده و فعالیت همه به نوعی به یکدیگر وابسته است لذا از ظرفیت ها و پتانسیل های یك نهاد برای دیگر نهادها به منظور ارتقای سطح معیشت ساكنان و بالابردن حس مشاركت جمعی می توان به خوبی استفاده كرد.
  
نگارنده:  طاهره رشیدیان