شخصیت کاذب چیست؟ آبا شما شخصیت کاذب دارید؟شخصیت کاذب یا چند شخصیت بودن در علم روانشناسی محل بحث است. شخصیت کاذب بدین معنی است که افراد یک یا چند شخصیت دارند و رفتارهای متضاد و دروغینی به نمایش می گذارند.

 این یکی از ابتکاراتی است که یکی از دوستان هم محلی برای پارکنیگ خانه اش به خرج داده است. منظور این همسایه عزیز شاید این باشد که اگر با شخصیت هستید، اتوموبیلتان را جلوی پارکینگ پارک نکنید.

البته این پارکنیگ های کنترل از راه دور هم مقداری شناسایی اش سخت است و اگر این همسایه محترم از نوشته استفاده نمی کرد چه بسا همسایه دیگری را به اشتباه می انداخت.

خب حالا چاره چیست؟ با این کوچه های باریک و خانه هایی که فاقد پارکنیگ مناسب هستند و اتوموبیل هایی که روز به روز زیاد تر می شوند.