قهرمان شنای پیشكسوت كشور ساكن محله گرگان است.

آقای عبدالرسول صادقی كه از پیشكسوتان ورزشی كشور به شمار می روند. در مسابقات شنای آب های آزاد كشور كه در دریاچه زریوار مریوان در هفته گذشته برگزار شد، به مقام نخست دست یافت. ایشان كه به عنوان یكی از ساكنین قدیمی محله گرگان- خواجه نظام الملك به شمار می رود، پدر فوتبالیست معروف كشور آقای امیرحسین صادقی می باشد كه الگوی مناسبی در سطح ورزشی برای جوانان به شمار می رود.